Overzicht afgegeven polissen 

Overzicht afgegeven polissen

Wij streven een zo groot mogelijke openheid na bij exporttransacties die door Atradius namens de staat worden verzekerd, waarbij uiteraard de gerechtvaardigde belangen van het Nederlandse bedrijfsleven blijven gewaarborgd.

Op advies van de Rijkscommissie voor export-, import- en investeringsgaranties is destijds door de minister van Financiën en de staatssecretaris van Economische Zaken besloten dat voor alle door Atradius Dutch State Business NV namens de Nederlandse staat verzekerde exporttransacties of investeringen een aantal gegevens zal worden gepubliceerd. Per individuele verzekerde exporttransactie of investering zijn dat de volgende gegevens: land, naam van de exporteur, investeerder of financier, naam van de afnemer, naam van eventuele garant, omschrijving van de transactie of investering, maximum schadevergoeding of investeringsbedrag, uitkomst van de beoordeling van de milieu- en sociale gevolgen en eventuele hulpfinanciering. Publicatie van deze gegevens vindt altijd plaats één maand na afgifte van de polis. Indien de aspirant-verzekerde op basis van zwaarwegende redenen bij haar aanvraag een verzoek hiertoe indient, kan Atradius met akkoord van de staat van deze termijn afwijken.
Hiernaast onder Overzichten kunt u de meest actuele overzichten van de door ons verzekerde exporttransacties en investeringen vinden. Oude overzichten vanaf 1 juli 2002 kunt u opvragen via mtbinfo@atradius.com.

 

De overzichten van dit jaar

EKV polissen 2016
Overzicht van de afgegeven EKV polissen in 2016

pdf Download

(PDF - 13 KB)

DGGF polissen 2016
Overzicht van de afgegeven DGGF polissen in 2016

pdf Download

(PDF - 5 KB)


 De overzichten van eerdere jaren

EKV polissen 2015
Overzicht van de afgegeven EKV polissen in 2015

pdf Download

(PDF - 30 KB)

DGGF polissen 2015
Overzicht van de afgegeven DGGF polissen in 2015

pdf Download

(PDF - 5 KB)

DGGF polissen 2014
Overzicht van de afgegeven DGGF polissen in 2014

pdf Download

(PDF - 5 KB)

EKV polissen 2014
Overzicht van de afgegeven EKV polissen in 2014

pdf Download

(PDF - 39 KB)

EKV polissen 2013
Overzicht van de afgegeven EKV polissen in 2013

pdf Download

(PDF - 29 KB)

RIV polissen 2013
Overzicht van de afgegeven RIV polissen in 2013

pdf Download

(PDF - 4 KB)

EKV polissen 2012
Overzicht van de afgegeven EKV polissen in 2012

pdf Download

(PDF - 37 KB)

RIV polissen 2012
Overzicht van de afgegeven RIV polissen in 2012

pdf Download

(PDF - 5 KB)

EKV polissen 2011
Overzicht van de afgegeven EKV polissen in 2011

pdf Download

(PDF - 41 KB)

GOM polissen 2011
Overzicht van de afgegeven GOM polissen in 2011

pdf Download

(PDF - 4 KB)

RIV polissen 2011
Overzicht van de afgegeven RIV polissen in 2011

pdf Download

(PDF - 5 KB)

GOM polissen 2010
Overzicht van de afgegeven GOM polissen in 2010

pdf Download

(PDF - 5 KB)

EKV polissen 2010
Overzicht van de afgegeven EKV polissen in 2010

pdf Download

(PDF - 18 KB)

RIV polissen 2010
Overzicht van de afgegeven RIV polissen in 2010

pdf Download

(PDF - 4 KB)

GOM polissen 2009
Overzicht van de afgegeven GOM polissen in 2009

pdf Download

(PDF - 4 KB)


Contact Atradius

Vinco David
Head of International Relations, Development and Marketing
Tel: +31 (0) 20 553 2333
Email: vinco.david@atradius.com