Publicatie milieu- en sociale informatie 

Publicatie milieu- en sociale informatie

Indien een transactie na ontvangst van de milieu-informatie wordt geclassificeerd als een categorie A-project (een project met potentieel grote nadelige milieu- en sociale gevolgen), zal ten minste 30 dagen voor de afgifte van de verzekeringspolis de projectinformatie en de milieu en sociale effectrapportage (ESIA) publiekelijk toegankelijk worden gemaakt.

Op de website zal de publicatiedatum, een omschrijving van het project, de locatie en de wijze waarop de milieu-informatie verkregen kan worden, worden gepubliceerd. Atradius kan op verzoek van geïnteresseerden een kopie van de ESIA beschikbaar stellen of doorverwijzen naar de instantie of het internetadres waar de informatie opgevraagd kan worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan, op basis van gegronde bezwaren, worden besloten de milieu-informatie niet te publiceren of publicatie tijdelijk uit te stellen (dit ter beoordeling van Atradius DSB).

Wilt u meer informatie over onze milieu- en sociale beoordeling en/of projectpublicaties, neem dan contact op met één van onze milieu- en sociaal adviseurs. 

 

 

Overzicht van de A-projecten

Publicatie milieu-informatie

Overzicht van de gepubliceerde A-projecten

 

 

pdf Download

(PDF - 4 KB)


Contact Atradius

Marije Hensen
Environmental & Social Advisor
Tel: +31 (0)20 553 2248
Email: marije.hensen@atradius.com

Arjen Walbroek
Environmental & Social Advisor
Tel: +31 (0)20 553 2207
Email: arjen.walbroek@atradius.com