Overheidsregelingen 

Overheidsregelingen

Atradius Dutch State Business voert voor exporteurs verschillende regelingen uit namens de Nederlandse staat. De belangrijkste regeling is de exportkredietverzekering die zekerheid biedt tegen betaliingsrisico's bij export.

In de lijst hieronder vindt u een overzicht van de regelingen die Atradius Dutch State Business aanbiedt. 

 


   


Overzicht Overheidsregelingen

1. Exportkredietverzekering

Als u kapitaalgoederen exporteert of aannemingswerken in het buitenland uitvoert, gelden vaak lange betalings- en uitvoeringstermijnen. lees verder

2. Regeling Exportkredietgarantie

Als u kapitaalgoederen exporteert moet dat vaak gefinancierd worden door uw bank. Om deze financiering te kunnen verschaffen, trekken banken op hun beurt ook weer financiering aan. Sinds de kredietcrisis is de beschikbaarheid van financiering minder geworden en/of is deze duurder geworden. De interbancaire markt kan hierin niet altijd meer voorzien of tegen zeer hoge kosten. Wel kunnen andere verschaffers van kapitaal, vaak institutionele beleggers, bereid gevonden worden banken te financieren voor deze, door banken te verstrekken exportleningen, door deze van een bank over te nemen of te herfinancieren. Om (her)financiers te vrijwaren van het risico van wanbetaling onder deze leningen, is de Nederlandse staat bereid aan deze (her)financiers een onvoorwaardelijke betalingsgarantie te geven, zodat zij de zekerheid hebben dat zij het investeringsbedrag inclusief rente op tijd terugkrijgen. Deze garantie heet Exportkredietgarantie. Atradius Dutch State Business geeft Exportkredietgarantie af op naam van de Nederlandse staat en in samenhang met een kredietverzekeringspolis aan de bank. lees verder

3. Duurzame energie-, klimaat- en waterfaciliteit

De financieringstermijn voor duurzame energie- en waterprojecten en voor technieken die de klimaatverandering tegengaan kan maximaal 18 jaar bedragen. Dit is overeengekomenn door OESO-landen. Deze overeenkomst wil bijdragen aan het bevorderen van het gebruik van duurzame energie, het tegengaan van klimaatverandering en het verbeteren van de beschikbaarheid van schoon drinkwater voor ontwikkelingslanden. lees verder

4. Nederlandse Medische Faciliteit (NMF)

Atradius Dutch State Business heeft in samenwerking met de Nederlandse staat de Nederlandse Medische Faciliteit (‘NMF’) ontwikkeld. lees verder

5. Ontwikkelingsrelevante infrastructuurontwikkeling (ORIO)

ORIO staat voor ontwikkelingsrelevante infrastructuurontwikkeling en is een schenkingsfaciliteit van het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking. De uitvoering van de ORIO-faciliteit komt voor rekening van de het Agentschap NL, een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. lees verder

6. Regeling investeringsverzekering (RIV)

De Regeling Investeringsverzekering is een bijzondere verzekeringsfaciliteit voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland willen investeren en zich daarbij willen verzekeren. lees verder

7. Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) is een fonds waaruit financiering en kredietverzekering wordt verschaft aan bedrijven en investeringsfondsen in Nederland en in lage- en middeninkomenslanden (73 landen) ten behoeve van ontwikkelingsrelevante investeringen en exporttransacties, waar reguliere marktpartijen geen capaciteit hebben. lees verder

8. Development Related Infrastructure Investment Vehicle (DRIVE)

DRIVE is een subsidieregeling van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De regeling steunt de totstandkoming van publieke infrastructuur die ontwikkelingslanden helpt in hun ontwikkeling. lees verder


Contact Atradius

Vinco David
Head of International Relations, Development and Marketing
Tel: +31 (0) 20 553 2333
Email: vinco.david@atradius.com